Zajęcia plastyczne z ceramiką

Zajęcia plastyczne z elementami ceramiki dla dzieci w wieku od 5 – 9 lat.

Stale prowadzimy zapisy pod nr tel: 535 533 557 lub 12 255 41 50.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 9:00-10:00 (grupa poranna), 14:00-16:00 (grupa 1: klasy 0-1, grupa 2: od 2 klasy).

Nauczyciel – instruktor: Dorota Małysa. Rodziców, którzy chcą, aby odebrać dziecko przed zajęciami ze świetlicy
SP 133 lub z Przedszkola i bezpiecznie przyprowadzić do Centrum, prosimy o napisanie upoważnienia dla naszego nauczyciela i pozostawienie paniom w świetlicy.
Dzieci starsze przyprowadza ze świetlicy Pani Katarzyna Karska i prosimy o upoważnienie również na nią.

Regulamin