Certyfikat PZPN

OSKF Orzeł Sidzina posiadał nieprzerwanie od 29 listopada 2019 roku brązowy certyfikat

w ramach Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN

Czym jest Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN?
Jest to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek będących dla dzieci sprawdzonym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.

Założenia i cele Programu
Fundamentalnym założeniem Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego w szkółkach piłkarskich. Dzięki Programowi Certyfikacji Szkółek, rodzice i dzieci grające w piłkę nożną uzyskują pewność, że certyfikowana szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje niezbędne do tego, aby szkolić zawodników. W ramach Programu Certyfikacji szkółki otrzymają od Polskiego Związku Piłki Nożnej możliwość bezpłatnego korzystania z systemów informatycznych do zarządzania procesami szkoleniowymi oraz administracją szkółki. Wysokie standardy przyjęte w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich gwarantują, iż szkółka piłkarska, która otrzyma certyfikat PZPN, prezentuje odpowiedni poziom szkolenia weryfikowany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Wymagania brązowego certyfikatu:

 • Trenerzy w szkółce z Certyfikatem na poziomie brązowym muszą posiadać licencję trenerską Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF do końca okresu przejściowego (do końca roku 2019). Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na maksymalnie 20 zawodników w grupie treningowej. Gdy grupa treningowa liczy powyżej 20 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 20 zawodników.

 • Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, wykazać na treningi:
  1. Kategorie wiekowe Junior G, F, E (U6-U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  2. Kategoria wiekowa Junior D (U12-U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70m x min. 45m).
 • Szkółka musi zgłosić minimum 1 drużynę piłkarską(z min. 10 zawodników) prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13).

 • Szkółka musi posiadać:
  1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu.
  2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
  3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
  4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki.

 • Partycypacja:
  1. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych w szkółce muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
  2. Szkółka musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych w formie elektronicznej.

 • Realizowanie programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów.

 • Szkółka ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów) na minimum 3 miesiące w przód na oficjalnym portalu PZPN ŁączyNasPiłka.pl

 • Szkółka musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.

 • Szkółka musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej i cyklicznym audycie Szkółki:
  1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki.
  2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony.

 

Więcej o Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN możesz przeczytać tutaj.