Zajęcia plastyczne z ceramiką

Zajęcia plastyczne z elementami ceramiki dla dzieci w wieku od 5 – 9 lat.

Stale prowadzimy zapisy pod nr tel: 535 533 550(07) lub 12 255 41 50.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 14.30 – 15.30 (dzieci młodsze), 15.35 – 16.45 (dzieci starsze).

Nauczyciel – instruktor: Dorota Małysa. Rodziców, którzy chcą, aby odebrać dziecko przed zajęciami ze świetlicy
SP 133 lub z Przedszkola i bezpiecznie przyprowadzić do Centrum, prosimy o napisanie upoważnienia dla naszej nauczyciela i pozostawienie paniom w świetlicy.
Dzieci starsze przyprowadza ze świetlicy Pani Katarzyna Karska i prosimy o upoważnienie również na nią.

Regulamin