Boisko sztuczne i naturalne

1) Boisko z nawierzchnią sztucznej trawy z oświetleniem (wymiary 45m x 25m)

a) w godz. 8.00 – 16.00

b) w godz. 16.00 – 22.00

2) Boisko naturalne trawiaste (wymiary 96m x 64m):

W przypadku złych warunków atmosferycznych wynajmujący ma prawo nie wyrazić zgody na korzystanie
z obiektu, za co z góry przepraszamy.

Istnieje możliwość skorzystania z szatni i zaplecza sanitarnego.

OSKF “Orzeł Sidzina” udostępnia obiekt dzieciom i młodzieży do lat 19 bezpłatnie, ale tylko z opiekunem
tj. z osobą pełnoletnią.
Na terenie obiektu jest umieszczony regulamin, który obowiązuje wszystkich użytkowników.

Rezerwacja terminów: od poniedziałku do piątku telefonicznie pod nr.: 12-255-41-50; 535-533-550 (07)
lub osobiście w godzinach 10.00-20.00. Adres e-mail: biuro@csksidzina-krakow.pl.

REZERWACJA NA SOBOTY I NIEDZIELE TYLKO DO PIĄTKU!

Zapraszamy!

Opłatę należy uiścić przed użytkowaniem boiska w biurze OSKF “Orzeł Sidzina” pok.101, ul. Działowskiego 1, I piętro.