Lokale do wynajęcia

OSKF „ORZEŁ SIDZINA” jako operator obiektu Centrum Sportu i Kultury „Sidzina” na dzień dzisiejszy nie dysponuje lokalami do wynajęcia.