Boisko i kort tenisowy

1) BOISKO sztuczna trawa UNIWERSALNE (wymiary 45m x 25m)

a) w godz. 8.00- 16.00

b) w godz. 16.00-22.00

3) BOISKO TRAWIASTE (wymiary 96m X 64 m):

W przypadku złych warunków atmosferycznych wynajmujący ma prawo nie wyrazić zgody na korzystanie z obiektu, za co z góry przepraszamy.

Istnieje możliwość skorzystania z szatni i zaplecza sanitarnego.

 

OSKF „Orzeł Sidzina” udostępnia obiekt dzieciom i młodzieży do lat 19  bezpłatnie, ale tylko z opiekunem tj. z osobą pełnoletnią.
Na terenie obiektu jest umieszczony regulamin, który obowiązuje wszystkich użytkowników.

Rezerwacja terminów: od poniedziałku do piątku telefonicznie pod nr.: 12-255-41-50 535 533 550 (07) lub osobiście w godzinach 10.00-20.00. Adres e-mail:biuro@csksidzina-krakow.pl.

REZERWACJA NA SOBOTY I NIEDZIELE TYLKO DO PIĄTKU!

Zapraszamy!

Opłatę należy uiścić przed użytkowaniem boiska w biurze OSKF „Orzeł Sidzina” pok.101, ul. Działowskiego 1, I piętro.