Zajęcia plastyczne z ceramiką

Zajęcia plastyczne z elementami ceramiki dla dzieci w wieku od 5 – 9 lat.

Stale prowadzimy zapisy pod nr tel: 535 533 550(07) lub 12 255 41 50.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 14.00 – 15.00. dzieci młodsze i 15.00 – 16.30 dzieci starsze

Nauczyciel – instruktor: Dorota Małysa. Rodziców, którzy chcą, aby odebrać dziecko przed zajęciami ze świetlicy
SP 133 i z Przedszkola i bezpiecznie przyprowadzić do Centrum, prosimy o napisanie upoważnienia dla naszej nauczycielki i pozostawienie paniom w świetlicy.
Dzieci starsze przyprowadza ze świetlicy Pani Katarzyna Karska i prosimy o upoważnienie również na nią.

 Regulamin płatności za zajęcia plastyczne i baletowe na rok szkolny 2017 i 18