Szkółka piłkarska

Terminy treningów dla grup szkoleniowych

wrzesień – październik 2019r.  obiekty klubowe.

Skrzat (2013, 2014)

Środa 17.00 -18.00

Piątek 17.00 -18.00

TRENER Dawid Tyrka

Żak (2012, 2011) 

Środa 18.15 – 19.45

Piątek 18.15 – 19.45

TRENER Paweł Madej

Orlik (2010, 2009)

Środa 18.30– 20.00

Piątek 18.30 – 20.00

TRENER Dariusz Wcisło

Młodzik (2008, 2007)

Poniedziałek 17.00 – 18.30

Środa 17.00 – 18.30

Piątek 17.00 – 18.30

TRENER Marcin Okarmus

Trampkarz (2006, 2005)

Wtorek 17.30 – 19.00

Czwartek 17.30 – 19.00

TRENER Paweł Madej

Drodzy Rodzice,

Z powodu wzrostu kosztów utrzymania szkółki, od września wzrasta składka członkowska dla dzieci, do kwoty 100 zł. za miesiąc. Wzrost jest związany głównie z dużymi opłatami za wynajem hal sportowych w okresie zimowym.

Od września nastąpi zmiana w organizacji  zajęć w grupach w kategorii Orlika (2010, 2009) oraz Młodzika (2008, 2007). W tych kategoriach zajęcia będą prowadzone w dwóch formach:

  1. zajęcia rekreacyjne w tygodniu, bez turniejów i meczów,
  2. zajęcia szkoleniowe w tygodniu, z turniejami szkoleniowymi dla kategorii Orlik oraz meczami ligowymi dla kategorii Młodzik. Udział w grupach szkoleniowych będzie wiązał się z przyjęciem przez Rodziców regulaminu, który będzie dokładnie określał warunki przynależności do grupy szkoleniowej. Zmiana organizacyjna jest związana z chęcią uporządkowania zasad współpracy Trenerów z Rodzicami dla dobra wszystkich naszych dzieci.

Regulamin będzie dostępny od pierwszych dni sierpnia. Do końca sierpnia będziemy przyjmować  deklaracje rodziców w sprawie przynależności dziecka do grup.

Koordynator Szkółki Piłkarskiej

Dariusz Wcisło

Składka członkowska miesięczna  100 zł. Zapisy przed treningami.

Dane do przelewu składki członkowskiej:

ORZEŁ SIDZINA
DZIAŁOWSKIEGO 1, 30-399 KRAKÓW
41 1240 1444 1111 0010 5888 9858
W opisie przelewu prosimy umieścić:
imię, nazwisko oraz rok urodzenia dziecka.